Kontakt
Ewa Szczygieł
Osoba kontaktowa:
Ewa Szczygieł
eszczygiel@ch.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 75 74
Kontakt:
Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa